Dobrze widzi się tylko sercem, najważniejsze jest niewidoczne dla oczu

Kampania 1% podatku

Zachęcamy wszystkich do pobrania darmowego programu i przekazania swojego 1% podatku na nasze Stowarzyszenie - wszystkim darczyńcom zawsze staramy się podziękować chociażby własnoręcznie wykonanymi kartkami świątecznymi!
--> Zapraszamy do użycia programu e-Pity < --

Shortcodes Ultimate

Link do kontaktu? Lub usunąć to

O nas

Podkarpackie Stowarzyszenie Rodzicielstwa Zastępczego „WIELKIE SERCE”

Podkarpackie Stowarzyszenie Rodzicielstwa Zastępczego „WIELKIE SERCE” funkcjonuje już ponad 12 lat i skupia wiele rodzin z terenu naszego województwa. Jesteśmy organizacją, która kieruje swoje działania do dzieci wychowujących się w rodzinach zastępczych i adopcyjnych. Powstaliśmy w 2006 roku z inicjatywy kilku rodzin, a w roku 2010 otrzymaliśmy status OPP. Nasza działalność od początku oparta była na społecznej pracy rodzin zastępczych i wolontariuszy oraz wszystkich ludzi, którzy wspierają nas w pomocy dzieciom i młodzieży odrzuconej i osieroconej. Obecnie zrzeszamy 13 rodzin łącznie z tymi, które współtworzyły naszą organizację, a opieką obejmujemy w tym momencie około 54 dzieci - od maluszków po nastolatki. Wspieramy się w sytuacjach kryzysowych, wspólnie dzielimy się radościami i smutkami. Pracujemy z dziećmi doświadczonymi przez los, a trudne dzieciństwo i braki rozwojowe, staramy się wyrównywać wspierając ich rozwój społeczny i emocjonalny. Dajemy naszym dzieciom poczucie bezpieczeństwa i stabilizacji, staramy się wzmacniać ich wiarę we własne siły, rozwijać talenty, a w rezultacie zapobiegać ich wykluczeniu społecznemu w przyszłości. Jest to trudna praca, jednak dająca sporo satysfakcji – kilka naszych rodzin otrzymało odznaczenia od Prezydenta RP Andrzeja Dudy! Chcemy dzielić się naszą wiedzą i doświadczeniem z innymi i pokazywać, że najlepszym środowiskiem wychowawczym dla DZIECKA jest rodzinna, a nie instytucjonalna forma opieki.
Prozę codziennego życia próbujemy urozmaicić poprzez różnego rodzaju wydarzenia (wyjazdy, spotkania, szkolenia, wydarzenia kulturalno-rozrywkowe lub wypoczynek zorganizowany), które w sposób szczególny integrują nasze rodziny. Również dla nas, rodziców zastępczych i opiekunów, jest to czas kiedy możemy „złapać oddech” i podzielić się swoimi problemami oraz pogłębić wzajemne więzi, które trwają już wiele lat. Organizacja takich eventów odbywa się zazwyczaj w oparciu o środki wypracowane przez Członków Stowarzyszenia, a zatem skromne, gdyż priorytetem Stowarzyszenia jest praca nad rozwojem dzieci. Zatem bardzo cenimy sobie pomoc z zewnątrz, bowiem daje nam ona siłę do działania i pokazuje, że nasza praca jest dostrzegana i wspierana przez wielu ludzi dobrej woli.
Co roku nasze Stowarzyszenie przygotowuje obchody Dni Rodzicielstwa Zastępczego , święto to przypada na dzień 30 maja. Na to wydarzenie zapraszamy współpracujące z nami instytucje jak MOPRy, PCPRy, inne stowarzyszenia oraz niezrzeszone rodziny zastępcze i adopcyjne. Co roku odznaczamy statuetką Wielkiego Serca osoby najbardziej zasłużone we wspieraniu naszej działalności.
Dzięki sponsorom i Państwa przychylności nasze dzieci i zmęczeni codziennym trudem rodzice, otrzymują w prezencie niesamowite przeżycia, które zostają z nami na całe życie..... Za każdą zaproponowaną formę pomocy jesteśmy Państwu niezmiernie wdzięczni.

"Dobrze widzi się tylko sercem, najważniejsze jest niewidoczne dla oczu".
Z wyrazami szacunku
Zarząd i członkowie

NASI PARTNERZY – POMAGAJĄ NAM

Koalicja na rzecz Rodzinnej Opieki Zastępczej

Jest związkiem stowarzyszeń, który skupia lokalne i ogólnopolskie organizacje członkowskie, wiele z nich założyli rodzice zastępczy lub adopcyjni pragnąc, aby dzieci wychowywały się w rodzinach. Te z nich, które nie mogą wychowywać się we własnych, dzięki opiece rodzin zastępczych, rodzinnych domów dziecka i placówek opiekuńczo-wychowawczych typu rodzinnego, mają szansę na rozwój, prawidłowy wzorzec rodziny i perspektywy godnego i szczęśliwego życia. Dlatego prowadzi działania rzecznicze, poprzez które chce wpływać na tworzenie lepszego prawa, a także współpracuje z innymi organizacjami pozarządowymi w Polsce i na świecie oraz instytucjami na szczeblu samorządowym, krajowym i międzynarodowym. Podejmuje działania, aby wspierać rozwój rodzinnej pieczy zastępczej. Stowarzyszenie od 2013 jest członkiem Koalicji na rzecz Rodzinnej Opieki Zastępczej.
Adres do korespondencji: ul. Wiejska 19, 00-480 Warszawa,
e-mail: biuro@koalicja.org
http://www.koalicja.org
PWSZ w Krośnie

Dzięki współpracy Stowarzyszenia z PWSZ studenci filologii angielskiej odbywali praktyki pracując z dziećmi w rodzinach zastępczych – za co ogromnie dziękujemy i liczymy, że będzie to niesamowitym doświadczeniem. Studenci III PSO – przygotowywali również prace licencjackie o tematyce „rodzicielstwa zastępczego”, a w 2016 roku w czasie uroczystej gali 10lecia Stowarzyszenia podzielili się w mediach ich wynikami. Te badania naukowe miały na celu zapoznanie się z problemami i wartościami rodzin zastępczych. W 2018 roku nawiązaliśmy współpracę z Zakładem Informatyki PWSZ, a jego studenci pod opieką pana mgr Mirosława Rymara są pomysłodawcami i twórcami obecnej strony internetowej Stowarzyszenia. Jest to nieoceniona pomoc ze strony Uczelni i ukłon w stronę naszej organizacji, za co jesteśmy niezmiernie wdzięczni.
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Stanisława Pigonia w Krośnie Rynek 1, 38-400 Krosno,
e-mail: pwsz@pwsz.krosno.pl
Nowy Styl Group

Grupa Nowy Styl organizuje charytatywne bale noworoczne od 2000 roku. To inicjatywa doskonale znana na Podkarpaciu, od wielu lat zaprasza podopiecznych domów dziecka, ośrodków szkolno-wychowawczych, placówek opiekuńczych, organizacji pracujących z niepełnosprawnymi i rodzin zastępczych. Nasze rodziny co roku biorą udział w tym wspaniałym wydarzeniu i otrzymują wsparcie od spółki. ©
Charytatywny Bal Noworoczny Grupy Nowy Styl – terazKrosno.pl
Źródło: https://www.terazkrosno.pl/wiadomosci/7494-charytatywny-bal-noworoczny-grupy-nowy-styl
Stowarzyszenie Nowy Dom

Z dniem 2 listopada 2016 r. Zarząd Stowarzyszenia Nowy Dom powołał Ośrodek Wsparcia Dziecka i Rodziny.
Ośrodek: dokonuje diagnozy i wydaje opinię z zaleceniami, na wniosek rodziców/opiekunów tworzy indywidualne programy terapeutyczne, dzieci, które pracują programem terapeutycznym są pod stałą opieką terapeuty, prowadzi konsultacje i poradnictwo dla rodziców dzieci z FAS/FASD by mogli lepiej rozumieć co dzieje się z ich dziećmi i wiedzieli jak je wspierać, wspiera rodziców/opiekunów w grupach wsparcia i grupach edukacyjno-wspierających, prowadzi szkolenia dla młodzieży i różnych grup zawodowych (pracowników socjalnych, nauczycieli, pedagogów, psychologów, pracowników placówek opiekuńczo-wychowawczych, pracowników schronisk dla kobiet i rodzin).
Stowarzyszenie NOWY DOM, Zawierzbie 36, 39 – 204 Żyraków
Fundacja EY

Fundacja EY powstała by pomagać dzieciom szczególnie pokrzywdzonym przez los. Koncentruje się na rodzinnych formach opieki nad najmłodszymi, którzy utracili swoje naturalne rodziny. Współpracuje z Rodzinnymi Domami Dziecka (RDD), rodzinami zastępczymi (RZ), instytucjami państwowymi oraz organizacjami pozarządowymi działającymi na rzecz dzieci osieroconych. Fundacja EY koncentruje swoje wysiłki na 4 kluczowych obszarach: pomocy edukacyjnej, psychologicznej, finansowej i rzeczowej, a także na promocji rodzicielstwa zastępczego. Udziela wsparcia materialnego zarówno rodzinom zastępczym i rodzinnym domom dziecka, jak również pracując wspólnie z innymi organizacjami w ramach Koalicji na Rzecz Rodzinnej Opieki Zastępczej, dla propagowania idei rodzicielstwa zastępczego.
Fundacja EY, Rondo ONZ 1, 00-124 Warszawa
e-mail: fundacja@pl.ey.com
Fundacja Przyjaciółka

Fundacja Przyjaciółka została założona przez wydawnictwo Edipresse z inicjatywy pracowników tygodnika „Przyjaciółka”. Fundacja Przyjaciółka powstała, aby realizować długoletnie programy pomocy, które w sposób wymierny i trwały mogą wpływać na poprawę trudnej sytuacji jej podopiecznych. W działalności Fundacji najważniejsza jest pomoc na rzecz dzieci, przede wszystkim tych które wychowują się poza własną rodziną, ale również podejmowanie działań wspierających rodziny. Niesie też pomoc tym dzieciom, które muszą pokonywać w życiu przeszkody, które nam dorosłym wydają się często nie do pokonania: kalectwo, samotność, ubóstwo i odrzucenie.
ul. Wiejska 16 m. 116, 00-490 Warszawa
www.fundacja.przyjaciolka.pl
Lasy Państwowe

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Krośnie
ul. Bieszczadzka 2, 38-400 Krosno
rdlp@krosno.lasy.gov.pl
www.lasy.gov.pl
Gmina Miejsce Piastowe
>
ul. Dukielska 14, 38-430 Miejsce Piastowe
e-mail: gmina@miejscepiastowe.pl
www.miejscepiastowe.pl

Relacja FaceBook

Statuetka WIELKIEGO SERCA

Stowarzyszenie, w ramach promowania rodzicielstwa zastępczego, każdego roku przygotowuje uroczyste obchody Dni Rodzicielstwa Zastępczego. Na to wydarzenie zapraszamy współpracujące z nami instytucje, stowarzyszenia oraz niezrzeszone rodziny zastępcze i adopcyjne. Co roku wyróżniamy i odznaczamy statuetką Wielkiego Serca osoby najbardziej zasłużone we wspieraniu naszej działalności.
Poniżej lista laureatów statuetki WIELKIEGO SERCA:

1) Jerzy Krzanowski – Nowy Styl 2008
2) Marek Klara – Wójt Gminy Miejsce Piastowe 2009
3) Fundacja Charytatywny Bal Dziennikarzy 2010
4) Fundacja Ernst & Young 2011
5) OBI Miejsce Piastowe 2012
6) Ochotnicza Straż Pożarna Łężany 2013
7) Bogdan Adam Miszczak TV Obiektyw i Koło Gospodyń Wiejskich w Łężanach 2015
8) Pani Dyrektor PCPR Krosno Agnieszka Zygarowicz 2016
9) Pani Dyrektor RDLP Krosno Grażyna Zagrobelna 2018
10) Pani Magdalena Koczaj-Kizior Stowarzyszenie Nowy Dom - 2019I Ty możesz być następny…..

Aktualności

kontakt z nami

Zarząd
Stowarzyszenie „WIELKIE SERCE” od 05.05.2017 roku reprezentuje zarząd w składzie:

Sylwia Penar – prezes
Karina Świątek – założyciel i wiceprezes
Magdalena Bykowska – Wilk – sekretarz
Renata Kołodziej – skarbnik
Barbara Dłużniewska – administrator strony
Tel. kontaktowe 692 779 332 i 886 603 616
Adres siedziby: PSRZ WIELKIE SERCE Łężany, Ul. Jana Pawła II 2
38-430 Miejsce Piastowe

www.wielkieserce.org; psrz.wielkieserce@vp.pl
Jesteśmy na Facebooku!

NIP: 684-247-50-20, REGON: 180160020, KRS: 0000262268,
Nr Konta PBS: 92 8642 1041 2006 4014 3369 0001