25 marca 2019

Jak zostać rodziną zastępczą

Film o rodzicielstwie zastępczym:

Jeśli chcesz zostać rodzina zastępcza zgłoś się do najbliższego PCPRu lub MOPRu lub porozmawiaj z członkiem naszego stowarzyszenia. Podkarpackie Stowarzyszenie Rodzicielstwa Zastępczego Wielkie Serce, to organizacja powstała w 2006 roku z inicjatywy kilku rodzin zastępczych. W 2010 roku otrzymaliśmy status OPP. Obecnie zrzeszamy 13 rodzin zastępczych, z powiatów: krośnieńskiego, jasielskiego, brzozowskiego oraz miasta Krosna. Działania kierujemy przede wszystkim do dzieci wychowujących się w rodzinach zastępczych i adopcyjnych; wspieramy rodziny zastępcze na terenie województwa podkarpackiego. Działalność stowarzyszenia, od początku jego istnienia, oparta jest na społecznej pracy rodzin zastępczych, wolontariuszy oraz wszystkich osób, które nas wspierają. Wszystkich łączy przede wszystkim miłość do dzieci, chęć niesienia pomocy.

Światowy Dzień FAS i konferencja FAS w Krośnie:

STOP ALKOHOLOWI!!!
Jest wiele czynników, które mogą zaburzyć prawidłowy rozwój dziecka, zarówno w okresie ciąży, w trakcie trwania porodu, w okresie noworodkowym. Alkohol należy do jednych z nich, ale jego negatywny wpływ na rozwój dziecka jest niestety ignorowany. Dzięki tak zwanej barierze łożyskowej, dziecko w łonie matki jest chronione przed szkodliwym wpływem wielu czynników toksycznych i zarazków. Niestety, cząsteczki etanolu zawartego w alkoholu, bez problemu przenikają przez łożysko. W efekcie już pół godziny po spożyciu alkoholu przez matkę, we krwi dziecka stężenie alkoholu będzie identyczne, jak we krwi matki.
Alkoholowy zespół płodowy (FAS, ang. Fetal Alcohol Syndrome) – zespół chorobowy, który jest skutkiem działania alkoholu na płód w okresie prenatalnym. Alkoholowy zespół płodowy jest chorobą nieuleczalną, której można uniknąć zachowując abstynencję w czasie trwania ciąży. Do dziś nie określono dawki alkoholu, która byłaby bezpieczna dla płodu. Każda ilość niesie ryzyko wystąpienia zaburzeń w rozwoju dziecka.

9 września 2014 Światowy Dzień FAS w Krośnie

Płodowy Zespół Alkoholowy występuje u dzieci, których matki piły albo nadużywały alkoholu, albo były od niego uzależnione w trakcie ciąży. Dziecku może także zaszkodzić jednorazowe wypicie alkoholu, dlatego nie można wykluczyć również wpływu sporadycznego picia alkoholu, zwłaszcza w początkowym etapie ciąży. Nie ustalono jednak (m.in. wskutek niemożliwości przeprowadzenia odpowiednich badań), jaka minimalna ilość alkoholu może spowodować wystąpienie FAS. Choroba jest nieuleczalna, gdyż niekorzystne zmiany, do których doszło w mózgu, nie mogą zostać cofnięte (jednakże nie ulegają one dalszemu pogłębieniu). Płodowemu Zespołowi Alkoholowemu można zapobiec poprzez całkowitą abstynencję. Chcemy dotrzeć z ta informacją do wszystkich, zarówno kobiet jak i mężczyzn aby byli świadomi i mogli zapobiec spożywaniu alkoholu w czasie ciąży. Zakładamy tez że wesprzemy osoby i rodziny , które na co dzień opiekują się dziećmi z FAS. Jest to bardzo szczególny problem, w naszym środowisku niezauważalny. Rodziny bardzo potrzebują profesjonalnej pomocy skierowanej do nich bezpośrednio.